Politik pazarlama sürecine ilişkin kavramsal bir model: 3P Modeli


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D., Turkey

Approval Date: 2017

Student: NESLİHAN İLARSLAN DUYGU

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): BAHTİŞEN KAVAK