Jandarmanın kurumsal imajının değerlendirilmesine yönelik uygulamalı bir araştırma: Ankara İli - Keçiören ilçesi örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kara Harp Okulu Komutanlığı, Turkey

Approval Date: 2004

Student: ALİ ENGİN DÖNMEZ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ŞEFİKA ŞULE ERÇETİN