Değişik biyosorbentlerle tekli ve ikili yüzey aktif madde ve boyarmadde biyosorpsiyonunun incelenmesi ve yüzey aktif maddenin boyarmadde biyosorpsiyonu üzerine etkilerinin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği A.B.D., Turkey

Approval Date: 2010

Student: SÜHEYLA PINAR KODAL

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): ZÜMRİYE AKSU