Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik HastalarınınKlinik, İmmünolojik ve Genetik Özelliklerinin BHücre Alt Grup Özellikleri ve KREC Sayıları ileKorelasyonunun Araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Pediyatrik Temel Bilimler A.B.D., Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: İsmail Yaz

Supervisor: Deniz Nazire Çağdaş Ayvaz