Binyıl kalkınma hedefleri ve yoksul odaklı büyüme: Yükselen ekonomiler üzerine ampirik bir analiz


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye A.B.D., Turkey

Approval Date: 2015

Student: ERGÜL HALİSÇELİK

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): NECMİDDİN BAĞDADİOĞLU