Kovalent olmayan komplekslerin stokiyometri ve kararlılıklarının kütle spektrometresi ile incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya A.B.D., Turkey

Approval Date: 2012

Student: AYŞEGÜL ÖZGEN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): BEKİR SALİH