Steroid kullanan hastaların ilacın yan etkilerine yönelik yaşadıkları güçlüklerin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği A.B.D., Turkey

Approval Date: 2004

Student: GÜLER BALCI

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): SEVGİSUN KAPUCU