Otizm Sosyal Beceriler Profili Ölçeğinde puanlayıcılar arası güvenirliğin klasik test kuramı ve genellenebilirlik kuramına göre karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri A.B.D., Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: ZEYNEP PEKİN

Supervisor: Sevda Çetin