Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Gelişmekte olan ülkeler için bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat A.B.D., Turkey

Approval Date: 2010

Student: SENA ZEYNEP ERTAN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): TİMUR HAN GÜR