KÖMÜRLE ÇALIŞAN TERMİK SANTRALLER İÇİN ÇEVRESEL ETKİ İNDEKSİNİN GELİŞTİRİLMESİ


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Gazi University, Instıtute Of Scıence, Department Of Envıronmental Scıences (Interdıscıplınary), Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Ayfer Bartan

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): İrfan Ar

Co-Consultant: Serhat Küçükali