Heksozaminidaz enzimi alfa-altbirim genindeki 12 bazçiftlik delesyon mutasyonunun heksozaminidaz enzimi beta-altbirim geninde in vitro mutagenez ile oluşturulması ve proteine etkilerinin araştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya A.B.D., Turkey

Approval Date: 2004

Thesis Language: Turkish

Student: İNCİLAY SİNİCİ

Supervisor: Hatice Asuman Özkara