Homojen olmayan malzemelerde çatlak problemlerinin dinamik olarak sonlu elemanlar metodu ile incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2005

Student: SERHAT IŞIKOVA

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): BORA YILDIRIM