Mikroarray gen ekspresyon veri setlerinde random forest ve naıve bayes sınıflama yöntemleri yaklaşımı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik A.B.D., Turkey

Approval Date: 2013

Student: EBRU KORKEM

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): ERDEM KARABULUT