Yüksek Alkali Çözelti Katkısının Andezitik Artık Toprakların Fizikomekanik Özellikleri Üzerine Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği A.B.D., Turkey

Approval Date: 2018

Student: Halil Murat Memişoğlu

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): ADİL BİNAL