Precise tedavi planlama sisteminin 6 MV ve 18 MV foton enerjilerinde toraks tümörleri tedavisindeki doz dağılımının film dozimetri, elektronik portal görüntüleme ve in-vivo dozimetrik sistemleriyle kalite kontrolü


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Onkoloji A.B.D., Turkey

Approval Date: 2008

Student: DEMET YILDIZ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): GÖKHAN ÖZYİĞİT