15.yüzyılda Mâverâünnehr'de Nakşiliğin sosyo-ekonomik yapısı: Hâce Ahrar ve dönemi(1450-1490)


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih A.B.D., Turkey

Approval Date: 2015

Student: ALİ İHSAN ÇAĞLAR

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): MEHMET ÖZ