Dairesel testereli kesme mekanizmasının sayısal modellemesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği A.B.D., Turkey

Approval Date: 2008

Student: NAZMİ ERHAN YAŞITLI

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): BAHTİYAR ÜNVER