Fen Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımınlarının Öğrencilerin Sınav Kaygısına ve Öğrenmede Kalıcılığa Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim A.B.D., Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: Ümit İzgi

Supervisor: Emine Berna Gücüm