Gelingüllü baraj gölündeki (Yozgat) aynalı sazan, pullu sazan (Cyprinus carpio, L., 1758) ve gümüşi havuz balığı [Carassius gibelio (bloch, 1782)]'nın büyüme, üreme ve beslenme biyolojisinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.B.D., Turkey

Approval Date: 2007

Student: ŞERİFE GÜLSÜN KIRANKAYA

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): FİTNAT GÜLER EKMEKÇİ