Günlük bilgi gereksinimi ve bilgi arama davranışları üzerine bir çalışma: Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgi ve Belge Yönetimi A.B.D., Turkey

Approval Date: 2016

Student: DEMET SOYLU

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): SABRİYE SERAP KURBANOĞLU