Tekstil atıksularındaki metal-kompleks boyarmaddelerin ve krom iyonlarının Saccharomyces cerevisiae ve Candida tropicalis mayalarıyla biyobirikiminin araştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2011

Student: MÜJGAN OKUR

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): ZÜMRİYE AKSU