Tetrasiklin tayinine yönelik aptamer bağlı peroksidaz benzeri mikropartiküllerin geliştirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: SENA KILIÇ

Supervisor: Eda Çelik Akdur