Kırka (Eskişehir) Bor İşletmesi'nin toprak ve sular üzerindeki çevresel etkilerinin incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği A.B.D., Turkey

Approval Date: 2016

Student: MUHAMMET TANJU BAŞARAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): CANDAN GÖKÇEOĞLU, DİLEK TÜRER