Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme okuryazarlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri A.B.D., Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: AYŞE ÖZLEM ERGÜL

Supervisor: Sevda Çetin