Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme Yaklaşımının Verimli Çalışma Alışkanlıkları ve Öğrenmenin Kalıcılığı Üzerine Etkisi.


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim A.B.D., Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Yasemin Erdin

Supervisor: Emine Berna Gücüm