Akran zorbalığında ergenlerin nedenlere, duygusal tepkilere ve baş etme yöntemlerine ilişkin açıklamalarının incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji A.B.D., Turkey

Approval Date: 2012

Student: CEREN ÖZEN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ZEHRA UÇANOK