Mezenkimal kök hücrelerin osteojenik farklılaşmasının bor katkılı HAp-kaplı kitosan doku iskelelerinde incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik A.B.D., Turkey

Approval Date: 2015

Student: INCİ ŞIKHALİYEVA

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): MENEMŞE GÜMÜŞDERELİOĞLU