Tüketici kredisi talebini etkileyen faktörler: Türkiye üzerine bir uygulama


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D., Turkey

Approval Date: 2011

Student: MUSTAFA İBİCİOĞLU

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MEHMET BAHA KARAN