Kolonik subepitelyal ve perikriptal myofibroblastlar için immunohistokimyasal belirteçlerin tanımlanması ve neoplastik süreçteki ifadelerinin araştırılması


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: KÜBRA KATİPOĞLU

Supervisor: Aytekin Akyol