Öğrenime Hazır oluşluğun İlkokul Türkçe ve Matematik Derslerindeki Başarısı ile İlişkisi Üzerine Bir Araştırma,Hacettepe Üniversitesi.


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri A.B.D., Turkey

Approval Date: 1998

Thesis Language: Turkish

Student: Kenan Demir

Supervisor: Emine Berna Gücüm