Ankara ili için alternatif bir "Barınma evi" önerisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı A.B.D., Turkey

Approval Date: 2017

Student: ESRA ORHAN YILMAZ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): GÜLÇİN CANKIZ ELİBOL