Alevli atomik absorpsiyon spektrometrisi kullanılarak su örneklerinde eser miktardaki Hg(II) iyonlarının tayini için katılaştırılmış yüzen organik damla ile ultrason-destekli emülsifikasyon mikroekstraksiyonunun uygulanması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya A.B.D., Turkey

Approval Date: 2014

Student: ÖZGE KENANOĞLU

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): ÇİĞDEM ARPA ŞAHİN