Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Koleksiyonu 80/5 numarada kayıtlı bir şiir mecmuası: Mecmû'a-i Eş'âr ve Fevâ'id (52a-128b) (İnceleme-Metin)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D., Turkey

Approval Date: 2014

Student: EMİNE SIDIKA TOPTAŞ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): FATMA SABİHA KUTLAR OĞUZ