İki Dilli Katılımcılarda Ketleyici Kontrol Modelinin Kelime-Renk Stroop Görevi Yoluyla İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji A.B.D., Turkey

Student: Mevla Yahya

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ARZU ÖZKAN CEYLAN