İleri gözetleyici faaliyetlerinin nesne yönelimli olarak modellenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kara Harp Okulu Komutanlığı, Turkey

Approval Date: 2004

Student: AYDIN BÜLBÜL

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): HARUN ARTUNER