Menakıbnamelerin yapısalcı yöntemler ile incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih A.B.D., Turkey

Approval Date: 2017

Student: MUSTAFA BORAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): RÜYA KILIÇ