SOYA (Glycine max L.) GENOTİPLERİNDE SU TAŞKINININ İNDÜKLEDİĞİ MORFOLOJİK, FİZYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.B.D., Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: OMAR KHALID NASHAT NASHAT

Supervisor: Nuran Çiçek