Seçme Gerektiren Test Maddeleri ile Kısa Cevap gerektiren Test Maddelerinin Psikometrik Özellikleri ve Öğrenci Başarısı Bakımından Karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri A.B.D., Turkey

Approval Date: 1993

Thesis Language: Turkish

Student: Berna Aydın

Supervisor: Emine Berna Gücüm