Olimpik Havalı Tabanca Atış Pozisyonunun Bİyomekanik Analizi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri ve Teknolojisi A.B.D., Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: VEDAT YILMAZ

Supervisor: Arif Mithat Amca

Abstract:

Yapılacak tez çalışmasında Olimpik havalı tabanca atışının detaylı bir biyomekanik analizinin yapılması ve Atış süresince meydana gelen olaylar dizisinde atıcı sporcuyu ve performansı etkileyen biyomekanik unsurların incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, tez çalışmasının 3 ana bölümden (birbirini takip eden) oluşması planlanmaktadır. Birinci Bölümde; Hedefte gezinmenin anlık olarak belirlenmesi ve tabanca hareketlerinin takip edilebilmesi için tabancaya takılı bir lazer sistemi ve tabanca üzerine yerleştirilecek yansıtıcı işaretleyicilerden oluşan bir tabanca hareketi ve hedef izi takip sistemi geliştirilecektir. İkinci Bölümde; Atış olgusunda kas aktivasyonunun tespitine yönelik, EMG ölçümleri yapılarak, çalışan ve performans için önemli olan kaslardaki aktivasyonların ve yorgunluk durumunun incelemesi yapılacaktır. Üçüncü bölümde; Atış sırasında sporcunun hareketleri optik hareket yakalama sistemi ile kayıt altına alınacaktır. Ayrıca, dikey yönde ölçüm yapan tek eksenli bir kuvvet platformu her atışın hedefleme periyodu boyunca zemin reaksiyon kuvvetinin ölçülmesinde ve basınç merkezinin (COP) belirlenmesinde kullanılacaktır. Sporcunun vücut hareketleri, hedefteki gezinme ve COP yer değişimi verileri eş zamanlı olarak incelenecektir. Bu sayede, atış sırasında hedef izinde ve tabanca hareketinde meydana gelen değişimin düzeltilmesine yönelik vücudun nasıl bir tepki verdiği, COP’de buna karşılık nasıl bir değişim olduğu detaylı olarak araştırılacaktır.