Motivasyonel görüşmenin hipertansif bireylerin özyeterlilik algısına ve ilaç tedavisi uyumuna etkisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği A.B.D., Turkey

Approval Date: 2015

Student: FUNDA ÖZPULAT

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): OYA NURAN EMİROĞLU