Türkiye'de Sağlık İnsangücünün Sağlık Hizmeti Kullanımı ve Sağlık Sonuçları Üzerine Etkisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi A.B.D., Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: NAZAN KARTAL

Supervisor: Gülsün Erigüç