Perkütan Endoskopik Gastrostomili Hastalara Bakım Verenlerin Bakıma İlişkin Deneyimleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği A.B.D., Turkey

Approval Date: 2018

Student: Rana Elçin Sezer

Co-Consultant: ZELİHA ÖZDEMİR KÖKEN