Kumukçada Yancümle Tipolojisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları A.B.D., Turkey

Approval Date: 2018

Student: Eylem KUBİLAY

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): İBRAHİM AHMET AYDEMİR