Bireyselleştirilmiş Testler ile Grup Testlerinin Sınav Kaygısı Bakımından Karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri A.B.D., Turkey

Approval Date: 1999

Thesis Language: Turkish

Student: Şükran Tepe

Supervisor: Emine Berna Gücüm