In0,53Ga0,47As/In0,52Al0,48As heteroeklemlerin elektronik transport özellikleri ve iki-boyutlu elektronların güç kaybı mekanizmalarının Shubnikov -de Haas osilasyonları yöntemiyle araştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Mühendisliği A.B.D., Turkey

Approval Date: 2002

Student: ENGİN TIRAŞ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): MEHMET CANKURTARAN