Farklı sosyoekonomik düzeye sahip ilkokul çağı çocuklarda ailenin beslenme tutum ve davranışlarının çocuğun beslenme durumuna etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: SİBEL ERDEM

Supervisor: Hülya Gökmen Özel