Hematopoietik kök hücre nakli yapıldıktan sonra en az iki yıl izlenmiş ağır kombine immün yetmezlik olgularının klinik özelliklerinin, laboratuvar bulgularının ve immün rekonstitüsyonunun değerlendirilmesi


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: DUYGU DEMİRTAŞ GÜNER

Supervisor: Deniz Nazire Çağdaş Ayvaz