Teknik tip balık geçitlerinin performanslarının biyolojik ve hidrolik açıdan incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kahramanmaras Sutcu Imam University, Instıtute Of Scıence, Su Ürünleri Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Orhan Bülbül

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ahmet Alp

Co-Consultant: Serhat Küçükali