İNSAN GÖBEK KORDON VENİ CD146+ HÜCRELERİN VE BU HÜCRELERDEN ELDE EDİLEN MATRİKS PROTEİNLERİNİN in vitro BİYOFİLM MODELLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre Bilimleri A.B.D., Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: NUR KÜBRA ÇANKIRILI

Consultant: Betül Çelebi Saltık