Seyfü'l-mülûk ve Saʿîd İbn-i Sâlih Hikâyesi: Kitâb-ı Gülistân-nâme (İnceleme-Metin-İşlevsel Sözlük)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D., Turkey

Approval Date: 2016

Student: HİLAL YAĞMUR

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): FATMA SABİHA KUTLAR OĞUZ